Service

Eiendomsservice

Eiendomsservice

 

 

• Håndverkstjenester

• Vaktmestertjenester

• Fassaderens

• Vedlikehold

• Serviceavtale

 

 

 

 

Skadeservice

Skadeservice

 

• Vannskade
• Brannskader

• Uværsskader
• Naturskader

• Hærverksskader
• Sopp- og råteskader
• Forurensningsskade

• Førstehjelp ved Skade (kontakt Vakt)

 

Utleie og Salg - ONLINESHOP

Utleie og Salg – ONLINESHOP

 

 

 

• utleie maskiner og utstyrt

• utleie av fagpersonal

• salg av utstyrt, verne og klær

• salg utstyrt – asbestsanering

 

 

 

Rådgiving

Rådgiving

 

 

• planlegge Kjøkken

• Kartlegging

• Konsulenttjenester

• Søknader / Prosjektering