Asbestsanering

Asbest er en fellesbetegnelse på en gruppe krystallinske silikatmineraler med fiberstruktur, som blant annet kan være kreftfremkallende.

 

Risikoen oppstår først når løse asbestfibre opptrer i form av støv som kan pustes inn. Normalt vil ikke asbestholdige plater innebære noen risiko med
mindre de skades, bearbeides eller utsettes for påkjenninger. Risikoen er større med halvharde enn med harde plater. Asbest som er påsprøytet,
hefter dårligere til underlaget og kan derfor lettere avgi støv ved reparasjon og riving.

innvendig

innvendig

 

utstyr

utstyr

 

I utgangspunktet er både bruk og
håndtering av asbest og asbestholdig
materiale forbudt. Det er likevel
under gitte vilkår åpnet for unntak
blant annet ved riving, reparasjon
og vedlikehold av asbestholdig
materiale, og håndtering av
asbestholdig avfall.

 

Ettersom bruk av asbest har vært
forbudt siden 1980 er det lite
sannsynlig at det finnes asbest i
nyere bygg. Opplysninger om
asbestbruk kan finnes i bygge- og
materialbeskrivelser. Produktnavn
som eternitt, asbestolux, pernit
med mer, forteller at platene kan
inneholde asbest.

 

 

Alle virksomheter som skal utføre riving, reparasjon eller vedlikehold av asbestholdig materiale skal ha tillatelse fra Arbeidstilsynet.

 

Vi utfører saneringen ved hjelp av velprøvd og sikker metodikk og benytter oss av teknologiske hjelpemidler. Vi har egenutviklede HMS-systemer og
rutiner som kvalitetssikrer utført sanering for din sikkerhet.

utvendig

utvendig

 

ExactProff AS kan påta seg store og små asbestsaneringsoppdrag, og du er hjertelig velkommen som både bedrifts- og privatkunde.

ExactProff AS asbestsanering – Trygghet gjennom erfaring!

 

Tjenester:

Kartlegging av asbest i bygninger

Sanering av asbest i bygninger, innvendig og utvendig

Sanering av asbest i fyrkjeler

Sanering av asbest i ventilasjonsanlegg

Øvrig rivningsarbeider og fjerning fyrkjeler og røropplegg

 

Ta kontakt om du vil vite mer om asbest og fjerne av denne. gratis befaring, gratis rådgiving