Bygg og Håndverk

Nybygg

Nybygg

 

 

• Enebolig

• Rekkehus

• Hytter / Naust / Brygge

• Stall / Gård

• Næringsbygg

 

 

Tilbygg

Tilbygg

 

 

• Garage / Carport

• Uthus

• Vinterhage

• Trapp i treverk eller betong

• Inngangsparti

 

 

 

Påbygg

Påbygg

 

 

• Karnapp

• Vinterhage

• Vindu / Dører

• Takkvindu

• Terasse

 

 

Rehabilitering

Rehabilitering

 

 

• Kledning

• Vegg / Himmling

• Tak / Taktekking

• Terasse / Rekkverk

• Vinduer / Dører

 

 

 

Montasje

Montasje

 

 

• Takstoler

• Parkett / Laminat

• Kjøkken

• Møbler

• Badromsmøbler